Avís legal

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l’usuari.

En compliment del que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes:

Responsable del lloc web: PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP V

Adreça: CL. CAMPILLO DE ALTOBUEY, 14 DRCHA. 46022 VALÈNCIA.

Email de contacte: ceibetero@passetapasset.org

NIF/CIF: F98750938

El/la titular del despatx és ALOMA NOVELL PANELLA

L’Usuari accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc www.passetapasset.org es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del Lloc www.passetapasset.orgg, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que poguera danyar-lo, inutilitzar-lo o sobrecarregar-lo, o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització d’aquest.

Els Continguts del Lloc www.passetapasset.org són posats a la disposició de l’Usuari per PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP V amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

www.passetapasset.org procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP V no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc www.passetapasset.org ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.

_____________ Traducció al castellà

La utilización de este sitio web así como de cualquiera de sus servicios implica la lectura, comprensión y aceptación del presente aviso legal por parte del usuario.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, se informa de los siguientes aspectos:

– Responsable del sitio web: PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP. V..

– Dirección: CL. CAMPILLO DE ALTOBUEY, 14 DRCHA. 46022 VALENCIA.

– Email de contacto: ceibetero@passetapasset.org

– NIF/CIF: F98750938

– El/la titular del despacho es ALOMA NOVELL PANELLA

El Usuario acepta voluntaria y expresamente que el uso del Sitio www.passetapasset.org se realiza en todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.

En la utilización del Sitio www.passetapasset.org, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos del sitio web o de terceros o que pudiera dañarlo, inutilizarlo o sobrecargarlo, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del mismo.

Los Contenidos del Sitio www.passetapasset.org son puestos a disposición del Usuario por PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP. V. con información procedente tanto de fuentes propias como de terceros.

www.passetapasset.org procura que los Contenidos sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente actualizados, pero PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP. V.  no garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los Contenidos.

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el sitio www.passetapasset.org ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

Estas Condiciones Generales se rigen por la Ley española.

Related posts

Contacta’ns

  On ens trobem L'Escola Infantil Beteró “L’Escoleta” es troba situada al C/ Campillo de Altabuey, 14º Duplo, 46022 València. Concretament...

Matrícula

Obert el termini de matrícula pel curs 2015-2016 Podrán sol.licitar plaça tots aquells xiquets que estiguen compresos entre els 4 mesos i el dos...