Avís legal

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l’usuari.

En compliment del que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes:

Responsable del lloc web: PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP V

Adreça: CL. CAMPILLO DE ALTOBUEY, 14 DRCHA. 46022 VALÈNCIA.

Email de contacte: ceibetero@passetapasset.org

NIF/CIF: F98750938

El/la titular del despatx és ALOMA NOVELL PANELLA

L’Usuari accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc www.passetapasset.org es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del Lloc www.passetapasset.orgg, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que poguera danyar-lo, inutilitzar-lo o sobrecarregar-lo, o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització d’aquest.

Els Continguts del Lloc www.passetapasset.org són posats a la disposició de l’Usuari per PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP V amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

www.passetapasset.org procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP V no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc www.passetapasset.org ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola.

_____________ Traducció al castellà

La utilización de este sitio web así como de cualquiera de sus servicios implica la lectura, comprensión y aceptación del presente aviso legal por parte del usuario.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, se informa de los siguientes aspectos:

– Responsable del sitio web: PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP. V..

– Dirección: CL. CAMPILLO DE ALTOBUEY, 14 DRCHA. 46022 VALENCIA.

– Email de contacto: ceibetero@passetapasset.org

– NIF/CIF: F98750938

– El/la titular del despacho es ALOMA NOVELL PANELLA

El Usuario acepta voluntaria y expresamente que el uso del Sitio www.passetapasset.org se realiza en todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.

En la utilización del Sitio www.passetapasset.org, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos del sitio web o de terceros o que pudiera dañarlo, inutilizarlo o sobrecargarlo, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del mismo.

Los Contenidos del Sitio www.passetapasset.org son puestos a disposición del Usuario por PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP. V. con información procedente tanto de fuentes propias como de terceros.

www.passetapasset.org procura que los Contenidos sean de la mayor calidad posible y estén razonablemente actualizados, pero PASSET A PASSET CAMINEM PLEGATS COOP. V.  no garantiza la utilidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los Contenidos.

Mediante estas Condiciones Generales no se cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el sitio www.passetapasset.org ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

Estas Condiciones Generales se rigen por la Ley española.

Related posts

Escoleta d’estiu

Horaris Vos proposem una escola d'estiu divertida i enriquidora per als més menuts. Seguint amb el nostre projecte, l'escoleta d'estiu de Passet a...