Característiques del centre

L’escola està dotada amb tres aules par a las tres unitats. També compta amb una sala polivalent, l’entrada, un despatx, cuina, aula per a dormir, un bany per a majors i tres menuts:

  • Tres aules de 40’8 m² cadascuna. Totes amb grans finestres que permeten l’entrada de llum natural i garantixen una bona ventilació de l’aula. A més, estan intercomunicades gràcies a dues portes correderes. A més, les aules disposen de dues portes, una d’accés al pati i l’altra porta d’accés al corredor.
  • L’Aula Multiusos (també s’utilitza com a menjador), de 40’27 m². A més de ser el menjador, també s’utiliza com a aula de psicomotricitat, sala d’audiovisuals, etc.
  • L’ Aula de Descans, d’uns 30 m², equipada amb hamaques i bressols, per tal d’afavorir el descans dels xiquets i xiquetes.
  • Cuina pròpia, on els menús són elaborats per una dietista i s’adapten els menjars a les necessitats de cada alumne/a (intoleràncies, al·lèrgies, introducció progresiva dels aliments, etc.).
  • Dos patis exteriors intercomunicats entre si, d’aproximadament 350m² totals. El pati de davant és el d’accés al centre i on es troben situades les portes d’accés de les tres aules al pati.
  • El passadís. És la zona de pas interior que comunica les tres aules: l’aula de descans, la cuina i el menjador. A més, també está la zona de canvi, orinals i els tres banys infantils (on tot està a la seua altura). També estan els penjadors personalitzats i a la seua altura per a afavorir l’autonomia de cada xiquet i xiqueta.
  • També hi ha un despatx on trobem el material didàctic, documentació del centre, etc. i on es realitzen les reunions de coordinació entre el personal docent i el personal no docent.

Aules

Corredor

Pati

Menjador

Menjador